מגבר משולב מיקסר TI-120MT/TI-240MT

·         הספק 120W,240W

·         5 אזורים

100V LINE

·         2 כניסות LINE

·         3 כניסות מיקרופון

·         יציאות רמקולים 70V/100V/4Ω

·         נגן 3MP  (כניסת USB), מצורף כרטיס זיכרון

·         טיונר 100AM/FM תחנות

·         תצוגת LCD

·         שלט רחוק

·         כניסת EMC (חירום)

·         עדיפות והשתקת מוסיקה

·         גונג מובנה (ניתן להפעלה ע"י מגש יבש)

·         הגנת עומס יתר, קצר ופיוז טרמי

·         מארז שולחני U3חזור