עמדת כריזה שולחנית T-318

  • מתאים למגברים
    TI – 120S 240S 350 S
  • לחצן גונג מובנה
  • לחצן כריזה לכל אזור + כללי
  • ווסתי עוצמה לכריזה,גונג וכללי בגב המכשיר
  • מיקרופון קונדנסר צוואר גמיש
  • ניתן להתקין במרחק של עד 1 ק"מ מהמגבר
  • 24VDCחזור