רמקולים

Excellence of Sound

מוזיקת רקע
לבניינים . משרדים .חצר

מערכות כריזה וצילצולים
בתי ספר וצילצולים משתנים
 
אישור כריזת חירום

 מערכות בהתאם למפרט מס' 160 של משטרת ישראל ומשרד הפנים. הציוד וההתקנה עומדים בדרישות רשויות כיבוי אש. כל מערכות הכריזה עומדות בדרישות התקנים האירופאים ו/ או האמריקאים.
לכל המערכות המסופקות על ידנו הזנה ממתח הרשת וממתח ישר 24VDC  עם גיבוי אוטומאטי וללא צורך בהפעלה ידנית ע"י מטען טפטוף. מערכת המצברים הינה מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים  Maintenance Free, היכן שנדרש ע"פ המפרט אנו מתקינים מיקרופון חרום לכריזה כללית.

בעת ארוע  גילוי אש  המערכות מודיעה בכריזה אוטומטית   הודעות צרובות מראש.